Discussion: Berbal at Di Berbal na Komunikasyon

Magbigay ng tatlong kaibahan ng berbal at di berbal na komunikasyon bukod sa ang una ay gumagamit ng wika at ang huli ay hindi.

Nabanggit na ang berbal na komunikasyon ay gumagamit ng wika o mga salita samantalang ang di berbal ay hindi. Sa aking perspektibo, ang unang pagkakaiba ng dalawang uri ng komunikasyon ay ang midyum o pamamagitan ng pagsasakatuparan nito. Habang sa berbal ay ginagamit ang bibig o ang mga kamay sa pagsulat, ang di berbal naman ay naisasagawa sa pamamagitan ng ekspresyon sa mukha at ibat-ibang kilos. Isang halimbawa nito ay ang pagtanggi. Sa berbal na komunikasyon, ito ay masasabi sa pamamagitan ng pagbanggit gamit ang bibig o pagsulat ng ‘Hindi’ at ‘Ayaw ko.’ Samantalang sa di berbal na pamamaraan ay naipaparating ang hindi pagsang-ayon gamit sa pamamagitan ng pag-iling. Ang ikalawang pagkakaiba nito ay ang ng pagdedekowd ng mensahe. Ang berbal na mensahe ay dinedekowd sa pamamagitan ng pandinig samantalang ang di berbal na mga mensahe ay iniinterpreta o iniintindi gamit ang mga mata maging ang kutob, hinala, simpleng pakikiramdam at pagiging sensitibo. Isang halimbawa nito ang paglalahad ng pagmamahal sa isang tao. Sa berbal na pamamaraan, ito ay madedekowd kapag narinig ang mga katagang ‘Mahal kita’ samantalang sa di berbal ay madedekowd mo ito kung nararamdaman mo ang espesyal na pagtingin sayo ng isang tao kahit hindi banggitin ang ‘Mahal kita.’ Ang huling pagkakaiba ng dalawa ay ang kakayahan nito sa komunikasyon. Para sa akin, nagkakaroon ng limitasyon ang komunikasyon kapag ito ay berbal samantalang mas nabibigyang diin at lalim ang pahayag kapag ito ay di berbal. Ito ay nagaganap dahil sa berbal na komunikasyon, nakokontrol natin ang ating mga nasasabi at nagkakaroon tayo ng pagkakataong limitahan ang mensahe na ating masasabi. Samantalang sa di berbal ay lumalabas ang tunay na pagkatao at identidad ng isang indibidwal dahil may mga ekspresyon, reaksyon at kilos tayo na kusang lumalabas sa atin at hindi nakokontrol. Palagiang nababanggit na ‘Actions speak louder than words.’ Ito ay marahil sa berbal na pamamaraan ay maaaring gamitan ng kasinungalingan samantalang sa di berbal, kahit tayo ay may nais kimkimin at itago, ito ay nararamdaman at nababasa ng ating kausap.

Ang impluwensiya ng emosyon sa di berbal na komunikasyon ay maaaring maging simple o komplikado. Kung anuman ang nararamdaman ng ating kalooban ay kusang lumalabas sa ating mga ikinikilos dahil ang ating mga kilos at ekspresyon ay repleksyon ng ating mga emosyon. Kapag may mga bagay o mensahe na ating nais ilahad ngunit hindi natin mahanap ang mga tamang salita na dapat gamitin ay kusa nating mailalahad o maipaparating sa ating kausap ang mensahe dahil base sa ating mga ikinikilos at ekspresyon sa mukha, maaari nang mabasa o mainterpreta ng ating kausap ang ating nais sabihin. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang mga kilos na ito ay maaaring maging taliwas sa ating tunay na nararamdaman dahil may mga pagkakataon na sa pagnanais nating kimkimin at itago ang emosyon ay nagagamit natin ang ating kilos kasama ng pananalita upang maisakatuparan ang paglilihim ng emosyon. Sa kabila nito, mas nagagawang makabuluhan ng emosyon ang di berbal na komunikasyon maging ang berbal na komunikasyon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s